Job offers

Sales internship offer

Functieomschrijving

Bedrijfsomschrijving

De missie van Molano is het bijdragen aan duurzaamheid en de circulaire economie. Zij realiseert haar missie onder meer door het verlengen van de levensduur van (telecom) hardware, om zodoende de ecologische voetafdruk van deze industrie te verkleinen.

Molano beschikt over een groot internationaal netwerk van leveranciers, die de onderneming van het volume kunnen voorzien om zowel de consumenten- alsmede de zakelijke markt te bedienen. Met uitgekiende grading- en classificatiemodellen kan Molano zo efficiënt mogelijk apparaten aan de juiste afnemers aanbieden. Dit gaat om gebruikte apparaten en apparaten die door Molano zijn gerefurbished. De zakelijke afnemers bestaan uit resellers, end-users (organisaties die de hardware daadwerkelijk zelf gebruiken), handelaars en reparatieshops. Voor deze typen klanten biedt Molano ook een aantal diensten aan, zoals (virtueel) voorraadbeheer, drop shipping en factoring.

Wat ga je doen 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde stagiaire Sales & Account management binnen Molano! Je krijgt de mogelijkheid je te ontwikkelen op de verkoopafdeling binnen een snel groeiende organisatie. Je zal inzicht krijgen in onze Sales strategie en zal deze gaan uitzetten binnen de Nederlandse/Belgische markt. 

Wij vinden persoonlijke groei van een professional van de toekomst belangrijk! Daarom wordt je intensief begeleid tijdens jouw stageperiode. 

Je komt terecht in een jong en dynamisch team waar hard werken wordt gecombineerd met ruimte voor zelfontplooiing.

Wie ben jij?

 • Je bent technisch aangelegd en pakt daardoor dingen snel op
 • Je bent proactief, enthousiast en flexibel;
 • Je bent ambitieus, communicatief vaardig en bent leergierig
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar functioneert daarnaast uitstekend in een team.

Waar kom je te werken? 

Bij Molano kom je terecht in een jonge/snelle industrie waar nog veel kansen te pakken zijn. Naast de groei van de organisatie vinden wij het belangrijk dat tijdens de werkperiode persoonlijke groei voorop staat.

Daarom is ons streven de perfecte match, hiermee staan jouw ambities/persoonlijke ontwikkelingen voorop. Indien jij persoonlijk zal groeien zal het bedrijf meegroeien.

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Je krijgt een stagevergoeding;
 • Je krijgt reiskostenvergoeding
 • Je kunt per direct (of zo snel mogelijk) starten;
 • Je kunt rekenen op een leuke en leerzame werkplek met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.

Work hard, play hard. Dat kenmerkt het werken bij Molano. We houden van gezelligheid, in combinatie met gezonde, commerciële competitie. We inspireren, helpen en motiveren elkaar om alles uit de dag te halen en met een voldaan gevoel naar huis te gaan. We zijn een jong, dynamisch team met grote ambities. We zijn flexibel en spelen continu in op ontwikkelingen om ons heen. We willen namelijk niet de eerste, maar de beste zijn: ‘one team, one dream!’


English:

Job Description

Company Description

Molano's mission is to contribute to sustainability and the circular economy. It achieves its mission, among other things, by extending the life span of (telecom) hardware, in order to reduce the ecological footprint of this industry.

Molano has a large international network of suppliers that can provide the company with the volume to serve both the consumer and the business market. Sophisticated grading and classification models allow Molano to offer appliances to the right buyers in the most efficient way possible. These include used devices and devices that have been refurbished by Molano. The business customers consist of resellers, end-users (organizations that actually use the hardware themselves), dealers and repair shops. For these types of customers, Molano also offers a number of services, such as (virtual) inventory management, drop shipping and factoring.

What you are going to do 

We are looking for a motivated intern Sales & Account management within Molano! You will have the opportunity to develop in the sales department within a fast growing organization. You will gain insight into our sales strategy and will implement it within the European market. 

We find personal growth of a professional of the future important! Therefore, you will be intensively coached during your internship. 

You will join a young and dynamic team where hard work is combined with room for self-development.

Who are you?

 • You are technically inclined and therefore pick up things quickly
 • You are proactive, enthusiastic and flexible;
 • You are ambitious, have good communication skills and are eager to learn
 • You can work well independently, but also function well in a team.

Where will you be working? 

At Molano you will be working in a young and fast-paced industry where there are still many opportunities to be seized. Besides the growth of the organization, we find it important that personal growth during the work period is paramount.

That is why we strive for the perfect match, with which your ambitions/personal development are at the forefront. If you grow personally, the company will grow with you.

What do you get in return?

 • You get an internship compensation;
 • You get a travel expense allowance
 • You can start immediately (or as soon as possible);
 • You can count on a fun and educational workplace with a lot of responsibility and room for own initiative.

Work hard, play hard. That characterizes working at Molano. We like to have fun, combined with healthy commercial competition. We inspire, help and motivate each other to get the most out of the day and to go home with a satisfied feeling. We are a young, dynamic team with great ambitions. We are flexible and continuously respond to developments around us. We don't want to be the first, but the best: One team, one dream.

 

Reading next

International Earth Day

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.